Søke om avkøyrsel eller dispensasjon

NB! Os kommune er testkommune i eit pilotprosjekt som skal gjere det enklare å søke om avkøyrsel og dispensasjon frå byggegrenser i samarbeid med Statens vegvesen og KS. Gi oss gjerne tilbakemelding om korleis du opplever søknadsprosessen og om eventuelle feil.

Søk om avkøyrsel

Les denne rettleiaren før du søker.

Søk om avkøyrsel frå kommunal veg, fylkeskommunal veg og riksveg (logg inn med MinID hos Statens vegvesen).

Søk om dispensasjon

Søk om dispensasjon frå byggegrenser ved kommunal veg, fylkeskommunal veg og riksveg (Statens vegvesen).

Kontakt

Agnete Haugland
avdelingsleiar samferdsle / VA
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442