Vegstenging St. Hanshaugvegen grunna asfaltering 5 juli

Vegen vert stengd torsdag 5 juli frå 07:00 til klokken 15:00.

Vegen vert stengt ved nr. 7.

Køyr ut bilar dagen før. Ikkje parker i eller ved vegen.

Følg skilting på staden for informasjon.

Sjå kartskisse for oversikt over arbeidstaden.

Ved dårleg vær eller andre uventa vanskar, kan arbeidet verta forlenga.

Klikk for stort bilete