Ny innkjøring til Lyssand

Grunna arbeid med ny avkjøring frå Hegglandsdalsvegen, vil vegen til Lyssand nr 10,14,16,22,24,26 og 30 bli stengt, frå torsdag den 11.oktober kl 09:00 fram til kl 15:00, eller til arbeida er ferdig. Planlegg plassering av biler. Ny gangveg langs Hegglandsdalsvegen kan brukast til parkering.