Driftsmeldingar for veg
Publisert 25.04.2016

Det vert utført dekkearbeid i Idrettsvegen tysdag 26.04 og onsdag 27.04 frå Osbadet til krysset ved fylkesvegen (Rema 1000). 

Eitt køyrefelt vil vera ope, og det vert manuell dirigering på staden.

Publisert 22.04.2016

Vegen kan verta stengt inntil 1 time om gongen måndag 25. april og tysdag 26. april 08.30-16:00.

Sjå kart for oversikt over arbeididsstaden. 

Publisert 22.04.2016

På grunn av legging av nytt vegdekke kan vegen bli stengt inn til ein time om gongen, måndag 25. og tysdag 26. april mellom klokka 08.30 og 16.00.

Klikk på kartet over arbeidsstaden for større bilete.

Publisert 22.04.2016

På grunn av vegarbeid har vegen i Langedalen vore stengt i periodar mellom klokka 08.00 og 16.00 frå måndag 18. april. Tidlegare meldte vi at vegarbeidet ville vare til og med fredag 22. april, men arbeidsperioden er no utvida til og med måndag 25. april.

Dette gjeld berre gjennomkøyring mot Lysekloster, vegen mot Søfteland vil vere open.

Publisert 07.04.2016

På grunn av dekkearbeid kan vegen bli stengt inntil ein time om gongen, fredag 8. april mellom klokka 09.00 og 15.00.

Sjå kart for oversikt over arbeidsstaden.

Publisert 10.03.2016

Det vert utført mindre sprengningsarbeid i området utanfor gangvegen langs delar av Hatvikvegen: Fredag 11.mars 

 

Trafikken kan bli stoppa i korte periodar. Sprenginga skjer i forbindelse med legging av ny kommunal vassleidning Stølsvegen-Hauge.

 

Kontaktperson på prosjektavdelinga er Odd-Helge Henriksen.

 

Publisert 24.02.2016

Alt tilgjengelig mannskap er ute og brøyter.

Samlevegar med kollektivtrafikk vert prioritert for strøing og brøyting.

Køyr forsiktig og tilpass farta etter forholda.

Teknisk drift oppmodar alle innbyggjarar til å ta omsyn til brøytinga. Om du må setja bilen langs offentleg veg så hugs at vegskuldra er meint for å lagra snøen.