Driftsmeldingar for veg
Publisert 26.06.2018

Grunna asfaltering i Skeismyra vert vegen stengt frå kl 07.00- 16.00 onsdag 27 juni.

Publisert 03.05.2018

Os kommune startar opp arbeidet med å legge ny vassleidning og første del av gang- og sykkelveg i Hegglandsdalsvegen ettermiddag/kveld måndag 7. mai. Sjå kart.

For å sikre arbeidsområdet og trafikantane, vil vi sette opp sikring langs vegkanten. Dette vil medføre arbeid i vegbanen medan sikringa pågår.

 

Publisert 25.12.2017
Kart over Søvikåsen

Oppdatert: Åpen for ferdsel!

På grunn av mykje nedbør og fare for ras, har vi stengt Ole Bulls veg over Søvikåsen. Vi gjer ei ny vurdering i morgon tidleg etter at det har blitt lyst.Alle nødetater er varsla.

Publisert 06.12.2017

Denne veka (49) er det asfaltarbeid på fylkesveg 160 frå Kloppamyra til Irgenskrysset. Asfalteringa gjeld både køyrebane og gang- og sykkelveg. 

Publisert 15.11.2016
Lyseklostervegen

Statens vegvesen skal støype ei betongbru som går over Fylkesveg 161 Lyseklostervegen. Derfor stenger dei vegen for all trafikk laurdag 19. november klokka 05.00 til søndag 20. november klokka 15.

Publisert 15.11.2016
Kart over Søvikåsen

På grunn av mykje nedbør og fare for ras, stengde vi Ole Bulls veg over Søvikåsen i går. Vegen er no open igjen.

Publisert 19.09.2016

Grunna arbeid med lysmaster vert Ole Bulls veg stengt måndag 19 og tysdag 20 september kl 09-14.

 

Publisert 10.08.2016

 Ole Bulls veg over Søvikåsen er no open for trafikk igjen, etter å ha vore stengt grunna fare for ras. 

Publisert 21.06.2016

I følgje Statens vegvesen er det registrert heile 562 trafikkulukker i Os kommune dei seinare åra.

I det siste har vi fått inn fleire klager på forskjellige brot på vegtrafikklova som kan føre til alvorlege ulukker. Fleire melder om for høg fart og at vikeplikt og svingeforbod ikkje blir overhalde. Vi har varsla lensmannen om dette.

 

 

 

Publisert 01.06.2016

Langedalen vert stengt for gjennomkøyring torsdag 02.06.16 grunna arbeid med veglys.Vegen vert stengt  mellom kl. 08:00 - 16:00.

Bebuare vil ha moglegheit til å køyra frå eigedomen. Det vil bli satt opp skilt.