Brøyting og strøing

Os kommune brøyter og strør dei kommunale vegane i perioden 31. november til og med 31. mars. Vi brøyter òg nokre private vegar etter særskilte vedtak.

Har du tips om glatte strekningar? Ring Teknisk vakt på 982 34 440

Brøyting

Sjå kva for vegar vi brøyter i dette kartet
Parkeringsområde og andre plassar er markerte med blå punkt.

Strøing og salting

Om natta og i helger blir prioriterte vegar strødd.
Resten av dei kommunale vegane, sidevegar og gangvegar/fortau strør vi på dagtid etter behov, og der vi kjem til med utstyr. 

Vi prioriterer kommunale vegar der det køyrer buss, og vegar som leier til helseinstitusjonar.
 

Gratis strøsand til eldre i Os kommune

 

Kontakt

Agnete Haugland
avdelingsleiar samferdsle / VA
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442