Kontakt tekniske tenester

Avdeling for tekniske tenester held til i Kolskogen 5, og har ansvar for drift og vedlikehald av:

  • Kommunale bygg
  • Kommunale vegar
  • Kommunale vass- og kloakkanlegg
  • Parkering på kommunale plassar

Kontakt oss 

Telefon 56 57 50 00 (kl. 8-15)

I krisesituasjonar utanom arbeidstid, ring teknisk vakt på telefon 982 34 440.

E-post: tekniskdrift@os-ho.kommune.no

Postadresse

Tekniske tenester
Os kommune
Postboks 84
5202 Os

Har du spørsmål om vass- og kloakkgebyr?

Les meir her eller send e-post til kommunalegebyr@os-ho.kommune.no