Driftsforstyrrelser i områda frå Askvik, NoreNeset,Thuen og Grindavoll

Grunna testing, kan det bli driftsforstyrrelser med redusert trykk i områda frå Askvik til Nore Neset og Grindavoll/Thuen, frå torsdag den 14. november kl 23:00 til fredag den 15.november kl 06:00.Høgareliggande eiendommer er mest utsatt.

Om vatnet blir misfarga etterpå, tapp med kaldt.