Søk etter tilsette


PPT

Tilsette i avdelinga PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar 932 61 493
Ingrid Kristin Askvik
984 61 092
958 75 978
logoped 462 27 809
spesialpedagog 480 01 389
avd.leiar 412 35 723
spesialpedagog 997 87 800
fagleiar 984 35 940
spesialpedagog 908 37 652
spesialpedagog 950 30 990
spesialpedagog 950 30 994
rådgjevar 916 26 301
spesialpedagog 917 70 433
logoped 415 34 455
spesialpedagog 967 27 907
469 03 993
952 13 308
spesialpedagog 900 91 525 900 91 523
spesialpedagog 406 18 969
spesialpedagog 906 71 495
469 03 411
spesialpedagog 950 30 998
logoped 959 82 404
920 44 043
psykolog 950 30 991
468 97 655
logoped 906 40 724
spesialpedagog 922 40 896
913 72 186
logoped 977 03 566
konsulent 907 53 475