Utsett eller tidlegare skulestart

Du kan søke om utsett eller tidlegare skulestart for barnet ditt.

Kven kan få utsett eller tidlegare skulestart?

Barnet vil først få ei sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Dersom dei sakkunnige er i tvil om barnet har kome langt nok i si utvikling til å starte på skulen, kan utsett skulestart vere aktuelt. 

For å få tidlegare skulestart må barnet fylle fem år innan 1. april, og PPT må vurdere barnet som modent for skulen.

Slik går du fram

Kontakt oss dersom du ønskjer å få vurdert om barnet ditt bør utsetje/framskunde skulestarten. Saman avtaler vi tid for vurdering hos PPT. Når resultatet av vurderinga er klar, sender du oss ein søknad med grunngiving av ønsket ditt. Legg ved vurderinga frå PPT.

Søknadsfrist: 1. mars

 

 

 

Kontakt

Per Olav Sørås
Per Olav Sørås
fagsjef skule og barnehage
Mobil: 916 54 094