Skule- og barnehagerute 2018/2019

Sjå oversikt under eller opne PDF av skuler- og barnehageruta for skuleåret 2018/2019 (PDF, 227 kB)

Ver merksam på at enkelte skular kan vike frå den vedtatte skuleruta. Då skal skulen informere føresette i god tid.

I tillegg til feriar og heilagdagar, kjem tre elevfrie dagar i løpet av skuleåret: Fredag 9. november, onsdag 2. januar og fredag 31. mai.
Kommunale barnehagar følger òg denne ruta, men har to utviklingsdagar i tillegg: 13. og 14. august.

SFO held ope i haustferien, vinterferien, den første veka av sommarferien og 10 dagar før skulestart om hausten.

NB: Skule- og barnehageruta er korrigert 26. januar 2018.

Ferie, heilagdagar og elevfrie dagar i skuleåret 2018/2019

August

Torsdag 16. august: Første skuledag.

Oktober

Haustferie: Måndag 8. - fredag 12. oktober. Ferieope SFO.

November

Fredag 9. november: Elevfri dag. SFO stengt.

Desember

Juleferie (frå og med - til og med): 21. desember - 1. januar 2019. SFO stengt.

Januar

Tysdag 1. januar: 1. nyttårsdag

Onsdag 2. januar: Elevfri dag

Februar

Vinterferie: Måndag 25. februar -  fredag 1. mars (veke 9). Ferieope SFO.

April

Påskeferie: Måndag 15. - måndag 22. april. SFO stengt.

Mai

Onsdag 1. mai: Arbeidaranes dag.

Fredag 17. mai: Grunnlovsdag.

Torsdag 30. mai: Kristi himmelfartsdag.

Fredag 31. mai: Elevfri dag. SFO stengt.

Juni

Måndag 10. juni: 2. pinsedag.

Torsdag 20. juni: Siste skuledag før sommarferien.

Ferieope SFO: Fredag 21. - torsdag 27. juni.

 

Kontakt

Knut Vidar Garlid
Knut Vidar Garlid
rådgjevar
Mobil: 990 03 297