Bli lærling i Os kommune

Os kommune er lærebedrift innan ei rekke fagfelt, og kan tilby ein spennande lære- og arbeidsplass for deg som har lyst på ei meiningsfull utdanning.

Når vi har ledige læreplassar, lyser vi dei ut under ledige stillingar.

Os kommune er godkjent lærebedrift i følgande fag:

Brannførebyggande arbeid, feiing og tilsyn (feiarfaget)

Helsefag

Barne- og ungdomsarbeid

IKT-faget