Dersom eit barn har spesielle behov, kan ho eller han trenge ekstra oppfølging og/eller spesialpedagogiske tiltak.

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet.

På denne sida finn du informasjon retta mot leiarar og tilsette i barnehagane i Os kommune.