Samordna opptak til barnehage 2019 er avslutta

Barnehagar med ledig kapasitet vil gi tilbod om barnehageplass ved supplerande opptak. Ta kontakt direkte med barnehagane dersom du har spørsmål om barnehageplass.