Tilleggsforskot

Veit du at du har betalt for lite skatt? Då kan du betala tilleggsforskot og slik unngå rentetillegg på restskatten. Frist for å betala er 1. juni.

Rentesatsar på tilgodebeløp, restskatt og resterande skatt (Skatteetaten)

Betaling av tilleggsforskot

Betal til: 

Kemnaren i Os kommune:

  • Kontonummer: 6345.06.12431

  • IBAN: NO45 0612 431

  • BIC/SWIFT: NDEANOKK

Skatteoppkrevjaren i Tysnes kommune:

  • Kontonummer 6345.06.12237

  • IBAN: NO45 6345 0612 237

  • BIC/SWIFT: NDEANOKK

Skatteoppkrevjaren i Austevoll kommune:

  • Kontonummer: 6345.07.12444

  • IBAN: NO77 6345 0712 444

  • BIC/SWIFT: NDEANOKK

Du kan få laga eit KID-nummer hos Skatteetaten.

Vel skatteart tilleggsforskot og det året skatten gjeld for. Dette er viktig for at betalinga skal registrerast rett.

Dersom du betaler frå eit utanlandsk kontonummer: Legg inn kontonummeret du skal betala til på Nordea Bank si nettside, og få generert IBAN-nummer og SWIFT-kode.

Klage på tilleggsforskot som ikkje er godkjent

Det kan henda at tilleggsforskot du har betalt inn ikkje blir godkjent. Årsaken kan vera at du har betalt etter fristen 1. juni, eller at du har brukt feil KID-nummer eller kontonummer. I slike tilfelle kan du få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjeret. Beløpet kan òg bli brukt til å betala forskot på restskatt. 

Kontakt Kemnaren dersom du vil klaga på tilleggsforskot som ikkje er godkjent.

Kontakt

Kemnaren i Os kommune/ Skatteoppkrevjarane i Austevoll og Tysnes
Torggata 7 (Os rådhus), Postboks 84 5202 Os
Telefon: 56 57 50 00