Ditt ansvar som arbeidsgivar

Som arbeidsgivar har du eit ekstra ansvar for forhold knytt til dine tilsette, som skattetrekk, arbeidsgivaravgift og innrapportering på a-meldinga.

A-meldinga

Kva skal du rapportere i a-meldinga og korleis?

Generell informasjon om arbeidsgivarpliktene

Informasjon om lønsopplysingsplikt, plikt til å foreta forskotstrekk og utrekning av arbeidsgivaravgift finn du på skatteetaten.no.

Kurs for arbeidsgivarar

Skatteetaten arrangerer gratis kurs for nye næringsdrivande. Sjå Skatteetaten for meir informasjon og kurskalender.

Idrettslag og ideelle organisasjonar

Idrettslag og ideelle organisasjonar går gjerne under nemninga «ikkje skattepliktig». Føresetnaden er at dei ikkje har som formål å tene pengar. Likevel har laget/organisasjonen plikter som arbeidsgivar. Les meir i denne miniguiden - Idrettslag og ideelle organisasjonar, plikter som arbeidsgivar  (PDF, 193 kB)

Kontakt

Kemnaren i Os kommune/ Skatteoppkrevjarane i Austevoll og Tysnes
Torggata 7 (Os rådhus), Postboks 84 5202 Os
Telefon: 56 57 50 00