Bjørnefjorden landbrukskontor

Bjørnefjorden landbrukskontor er eit samarbeid mellom Os, Fusa, Samnanger og Tysnes. Hovudkontoret ligg i Eikelandsosen på Fusa, men det er faste kontordagar i alle fire kommunane.

Kontortid i Os kommune: Tysdag og torsdag kl. 09.00 - 14.30. Det kan vere lurt å avtale tid på førehand.

Dei tilsette sine ansvarsområde

(Sjå kontaktinformasjon i margen.)

Øystein Svalheim, landbrukssjef 

 • Leiing og økonomi
 • Næringsutvikling 
 • Planarbeid, konsesjon

Simon Wolff, rådgjevar landbruk 

 • Skogbruk 
 • Næring
 • Miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
 • Utmark (vilt, jakt, motorferdsel i utmark)

Siren Elise Tømmerbakke, rådgjevar landbruk 

 • Produksjonstilskotv
 • Velferdsordningar/sjukeavløysing 
 • Jordlovsaker

Karianne Tveitnes, rådgjevar landbruk 

 • Produksjonstilskot, spesielle
 • Miljøtiltak i Landbruket (SMIL) 
 • Regionalt miljøprogram (RMP) 
 • Organisert beitebruk/investeringar i beiteområde 
 • Forureining 
 • Landbruksregister

Silje A. H. Lyhammer, rådgjevar landbruk

 • Produksjonstilskot 
 • Gardskart 
 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
 • Regionalt miljøprogram (RMP)

Torill Keys, rådgjevar landbruk 

 • Prosjektstilling

Kontakt

Øystein Svalheim
landbrukssjef
Telefon: 56 57 53 23
Mobil: 958 84 074