Prisar for plass i kommunale barnehagar

Desse prisane gjeld berre for dei to barnehagane Os kommune eig: Os barnehage og Lysekloster barnehage. For prisar i andre barnehagar, sjå heimesida eller ta kontakt med den aktuelle barnehagen.

Prisar for plass i kommunale barnehagar
Plass i barnehage Satsar 2019 Pris per månad Tillegg for kost per barn
100 % 2 990,- 350,-
4 dagar i veka 2 472,- 280,-
3 dagar i veka 1 954,- 210,-
50 % plass 1 695,- 175,-
2 dagar i veka 1 436,- 140,-
Søskenmoderasjon 2 barn: 30 %
Søskenmoderasjon 3 barn: 50 %
Gebyr for å henta for seint, per gong kr 250,-
Os kommune følgjer dei statleg fastsatte maksimalprisane for barnehageopphald.

Kommunestyret vedtar satsane for dei ulike kommunale avgiftene. Dei fleste av kommunen sine tenester må du ikkje betala for. Men det er unntak kor du som brukar må betala delar eller heile kostnaden for tenesta.