Prisar for heimehjelp

Husstanden si samla inntekt avgjer kor mykje du må betala for heimehjelp. Med inntekt meiner vi netto skattbar inntekt før særfrådrag frå siste tilgjengelege likning.

Prisar for heimehjelp
Prisar for heimehjelp
Husstanden si netto inntekt Satsar 2019: Timesats Abonnement per månad
Under kr 187 268 (2G) 210,- 210,-
Mellom kr 187 268 (2G) og kr 280 911 (3G) 224,- 870,-
Mellom kr 280 911 (3G) og 374 545 (4G) 404,- 1 575-
Over kr 374 545 (4G) 505,- 2 275,-
Oversikt over timesats og abonnementsprisar på heimehjelp