Gebyr for å grave i og langs kommunal veg

  • Handsamingsgebyr kr 500,-
  • Minstegebyr for redusert levetid på fast vegdekke kr 1200,- og eit tillegg for kvar kvadratmeter over 10m2 på kr. 120,-