Pris for dagplass, Oshaugen og Nyhagen dagsenter

Pris per dag kr 120,-