Konsesjonssøknader

Ved kjøp eller anna overdraging av eigedom, må du ha godkjenning av kommunen. Ei slik godkjenning kallar vi konsesjon.

Prisar 2019

  • Delegerte saker (utan politisk handsaming) kr 2 000,-
  • Saker som krev politisk handsaming kr 5 000,-

Søknad om delingssamtykke etter jordlova kr 2 000,-