Fellingsavgift for hjort

Kommunen fastset fellingsavgiftene innanfor rammene i viltlova § 40.

Avgift for 2018:

Vaksne dyr, med bestandsplan kr 250,-
                    utan bestandsplan kr 330,-

Kalv, med bestandsplan kr 150,-
         utan bestandsplan kr 200,-

Kontakt

Bjørnefjorden landbrukskontor for Os, Fusa, Samnanger og Tysnes
fellestelefon
Telefon: 56 57 50 00