Planane til Os kommune

Os kommune har mange planar for korleis Os skal utvikle seg i åra som kjem. Planane gjeld ulike område, tiltak og utfordringar som skal gjennomførast og løysast. Vi har vedtatt ein kommunal planstrategi (PDF, 997 kB), som er ei samla oversikt over gjeldande planar.

Tema Plan Ansvar

Areal

 

Kommuneplan - arealdelen

 

Stab, plan og utvikling

Avløp/kloakk Kommunedelplan for avløp (PDF, 2 MB) Prosjektavdelinga
Barnehage og skule Tilstandsrapport for barnehage og skule 2017 Oppvekst og kultur
Bjånes

Kommunedelplan for Bjåneshalvøya:

Stab, plan og utvikling
Bustad Bustadsosial handlingsplan 2007-2014 (PDF, 715 kB) Bestillar- og forvaltarkontoret
Flyktning Busetjing av flyktningar i Os kommune 2016 - 2019 Helse, omsorg og beredskap
Helse og omsorg Plan for helse- og omsorgstenester 2012-2020 (PDF, 6 MB) Helse, omsorg og beredskap
Idrett Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2020 (PDF, 191 kB) Oppvekst og kultur
Klima Klima- og energiplan for Os kommune (PDF, 4 MB) Stab, plan og utvikling
Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi for Os kommune 2016-2020 (PDF, 997 kB) Stab, plan og utvikling
Landbruk Handlingsplan for landbruket i Os 2012-2017 (PDF, 2 MB) Bjørnefjorden landbrukskontor
Landbruk Kjerneområde landbruk - temakart (PDF, 426 kB) Bjørnefjorden landbrukskontor
Målbruk Målbruksplan for Os kommune (PDF, 34 kB) Stab, plan og utvikling
Næringsareal Interkommunal næringsarealplan for Os, Fusa og Samnanger (PDF, 3 MB) Stab, plan og utvikling
Oppvekst og kultur Kvalitetsplan for oppvekst og kultur 2011-2014 (PDF, 5 MB) Oppvekst og kultur
Parkering Parkeringsnorm for Os kommune (PDF, 2 MB) Stab, plan og utvikling
Psykisk helse Plan for psykisk helsearbeid i Os kommune 2013-2020 Helse, omsorg og beredskap
Rusmiddel
 
Helse, omsorg og beredskap
Samfunn

Kommuneplan - samfunnsdelen (PDF, 2 MB)

Stab, plan og utvikling
Sentrum

Kommunedelplan for Os sentrum:

Stab, plan og utvikling
Sentrum Stad- og moglegheitsanalyse for Osøyro (PDF, 22 MB) Stab, plan og utvikling
Skule Plan for overgangar mellom barnehage og skule (PDF, 708 kB) Oppvekst og kultur
Skule Skulebruksplan for Os kommune 2010-202 (PDF, 5 MB) Oppvekst og kultur
Trafikk

Trafikksikringsplan 2018-2022 Kommunedelplan (PDF, 591 kB)

Tiltaksliste 2018-2022 (PDF, 58 kB)

Stab, plan og utvikling
Vatn

Kommunedelplan for vassforsyning (PDF, 973 kB)

Prosjektavdelinga