Ordføraren

Terje Søviknes - Klikk for stort bilete

Terje Søviknes (fødd 1969) blei vald til ordførar i Os første gong i 1999, og er sidan attvald fire gonger.

Terje Søviknes er oppvaksen på Søvikneset i Lysefjorden i Os.

Han er utdanna akvaingeniør frå Bergen ingeniørhøgskule og økonom frå Noregs handelshøgskule. I tillegg var han ein av dei først sjarkfiskarane som starta fiske av leppefisk til oppdrettsnæringa. 

Søviknes viste tidleg interesse for politikk, og engasjerte seg i Fremskrittspartiet allereie som elev ved Os gymnas i 1985.

Sidan 1999 har han vore heiltidsengasjert i politikken som ordførar i Os kommune og fylkespolitikar i Hordaland fylkesting. I perioden 1997-2001 var han også 1. vararepresentant til Stortinget for Hordaland Frp.

Frp og Høgre har samarbeidd i ein fleirtalskoalisjon dei siste fire valperiodane i Os kommune.
Marie E. Bruarøy (H) er vald som varaordførar.

Ordføraren har i følgje kommunelova som oppgåve å leia møta i formannskap og kommunestyre. 
Han har i tillegg møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men berre røyste- og forslagsrett dersom han er vald medlem. Det er ordføraren som er rettsleg representant for kommunen og skriv under på kommunen sine vegner dersom ikkje mynde er delegert til andre.

Facebook: www.facebook.com/t.soviknes