Tertialrapportar og årsmeldingar

Tertialrapporter er rådmannen si rapportering til politisk nivå. Rapporteringa skjer tre gonger i året; vår, haust og vinter. 3. tertial er årsmeldinga til kommunen.

 

Sjå også: Budsjett og økonomiplan

Kontakt

Christian Fredrik Fotland
Christian Fredrik Fotland
kommunedirektør
Telefon: 56 57 50 37
Mobil: 991 21 809