Rekneskap- og finansrapportar

 Her finn du ulike økomomirapportar frå drifta til Os kommune.

Finansrapportar
Finansrapportar
Finansrapportar
2015
2014
2013
2012
Oversikt over finansrapportar, fordelt over år

Finansrapporter viser status for forvaltning av kommunen sine langsiktige finansieller midlar som plasseringar i fond. 

Rekneskapsrapportar
Rekneskapsrapportar
Rekneskapsrapportar
2015
2014
2013
2012
Oversikt over rekneskapsrapportar, fordelt over år

Rekneskapsrapportar viser status for for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Ingrid Karin Kaalaas
økonomisjef
Telefon: 56 57 50 44
Mobil: 930 87 389