Kontakt oss digitalt

Her er fleire måter du kan kontakte oss digitalt:

Digital post

  • Digitalt skjema- Innsendt skjema blir vurdert for journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Send aldri sensitiv informasjon via dette skjemaet. 
  • E-dialog- om du skal sende sensitive opplysningar til kommunen. Meldinga blir sendt kryptert (krev innlogging via ID-porten)
  • Epost til postmottak@os-ho.kommune.no - Dette er kommunen sitt hovudpostmottak. Innsendt epost blir vurdert for journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Send aldri sensitiv informasjon via epost.
     

Søknadskjema

Skal du søkje om tenester, finn du digitale skjema og skjema for utskrift i søknadssenteret