Overordna kommunale planar

Kommunen lagar planar innanfor alle sektorar. Nokre er lovpålagte og andre ikkje. Nokre planar følgjer plan- og bygningslova, medan andre planar er heimla i anna lovverk.

Kommuneplanen, med ein samfunnsdel og ein arealdel, er den viktigaste planen kommunen har for styring av samfunnsutviklinga. 
 

Kontakt

Asle  Andaas
Asle Andaas
kommuneplanleggjar
Telefon: 56 57 53 16