Opent møte om utvikling av sentrum aust og mulegheitsstudie for Finnebrekka mm.

Klikk for stort bileteArbeidsområde mulegheitsstudie sentrumsutvikling Finnebrekka

Torsdag inviterer Os Kommune til opent folkemøte om utvikling av sentrum austom elva.

Det finner stad 2.november kl 18.00, Storsalen i Kyrkjetunet

Som ein del av arbeidet med ny områdereguleringsplan,  er Asplan Viak no tildelt arbeidet med å lage ein mogelegheitsstudie for Finnebrekka-området. Planavdelinga vil gå gjennom status i arbeidet med områdeplan og Asplan Viak presenterer korleis dei har tenkt å arbeide med mogelegheitsstudia.

Etter dette vert det eit opplegg for medverknad der tilhørarane får sei og vise kva dei meiner og tenker om Os sin utvikling.

Det vert stilt 5 spørsmål som skal

  1. Kva er det beste med Osøyro / Os sentrum?
  2. Kan du nemne ein stad / by og eit par kvalitetar derfra du tenkjer vi kan lære av i Os?
  3. Kva bustadtyper manglar i Os sentrum?
  4. Kva er Osøyro sin identitet?
  5. Kva saknar du i Os sentrum?

 

Vel møtt til alle interesserte!