Folkemøte utvikling austom elva

Klikk for stort bileteEngasjerte innlegg 1Klikk for stort bileteEngasjerte innlegg 2Klikk for stort bileteEngasjerte innlegg 3

 

2.november holdt kommunen planverkstad om utvikling austom elva / Finnebrekka i Kyrkjetunet

Etter møtet fikk vi mange gode innspel og bidrag til det vidare arbeidet med mulegheitsstudie for området. Vi takkar for oppmøte og alle bidrag!

 

Nedanfor finn de lenkje til presentasjon av sentrumsplan samt innspel gitt av dykk som deltok på møtet.