Gjeldande reguleringsplanar for Os kommune

Reguleringsplanar

Oversikt reguleringsplanar med tilhøyrande dokument - frå planarbeidet startar til planen er vedteken.

Flyfoto og skanna planar er omtrentlege, men kan ha store avvik.

Os kommune er ikkje ansvarleg for feil bruk av tenestene.

Overordna kommunale planar finn du her

Kontakt

Asle  Andaas
Asle Andaas
kommuneplanleggjar
Telefon: 56 57 53 16