Kartbutikken

Kartbutikken er kommunen sin nettbutikk der vi legg ut varer og tenester innan området eigedomsinformasjon, kart- og plandata. Tenesta er levert av Norkart AS.

Det er vedteke at ein skal nytta denne tenesta dersom eigedomsopplysningar eller kart skal sendast som elektronisk dokument. Tenesta er open for alle, og tilrettelagt for betaling ved hjelp av kredittkort. 

Skal du berre sjå kart frå kommunen, treng du ikkje kjøpa dei. Her kan du sjå kart.

Gå til kartbutikken

  • Klikk på aktuelt produktnamn for å lesa meir om produkta.
  • Data blir levert direkte fra kommunen sine originale kartbasar
  • Du kan sjølv velja om leveransen skal skje på sosi- og/eller dxf-format. 
  • Innan kort tid vil du motta ein e-post som stadfestar bestillinga di.
  • Deretter vil du få ein e-post med dei bestilte data som vedlegg

Kontakt

Torbjørn Steffensen
Torbjørn Steffensen
fagleiar
Telefon: 56 57 53 14
Mobil: 970 90 192