Skjema Plan, bygg og eigedom

våre rettleiingar vil du finne informasjon om korleis du går fram for å søke, kva vedlegg som skal følge søknaden med meir.

 

 
 1. Søk elektronisk via Byggsøk.
  Første gong du brukar ByggSøk må du registrere deg som brukar.
  Velg Ny bruker søke eller Ny bruker signere (berre føretak)
  Fyll ut det skjema du får opp og klikk Registrer.

  For å fylle ut skjemaet må du logge på med det brukarnamnet og passordet du registrerte.
  Skjemaet kan sendast inn elektronisk. Søknaden blir då registrert direkte i vårt sak- og arkivsystem

   
 2. Søk på papirblankett.
  Du finn nødvendige blankettar på Direktoratet for byggkvalitet si nettside for byggesaksblankettar

  Her finn du mellom anna skjema som nabovarsel, søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, ferdigattest og søknad om mellombels bruksløyve


   

Skjema
 

Kontakt

Byggesaksavdelinga
Kontakt
Telefon: 56 57 50 00