Basiskart

  1. Du kan bestilla kart i kartbutikken  (Gebyr)
     
  2. Du kan teikna kartet sjølv ved å bruka kommunen sin kartportal

    Rettleiing for å bruka kartportalen

NB!

  • Kartet skal vera i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak ) samt vera påført rutenett med koordinatar.
  • Alle kart som ikkje er i rett målestokk, vil bli returert saman med søknaden.
  • Kart skal ikkje klippast eller kopierast slik at det ikkje er i målestokk.