Kva skjer i mi sak?

Her kan du søkja etter saker frå april 2010 og fram til i dag. Eldre arkivsaker er ikkje tilgjengelege elektronisk, men vi kan søkja dei opp for deg. Dersom du ønskjer å lesa ei sak datert før april 2010, må du først be om innsyn. Søknad om innsyn i sak og arkiv

Søk etter sak


Søketips

  • Det er lettast å få treff på aktuelle saker viss du ikkje fyller ut for mange søkekriterium samstundes.
  • Start med dei kriteria som avgrensar søket mest mogeleg.
  • Har du t.d. saksnummer tilgjengeleg, så prøv å fylla ut berre dette feltet
  • Har du aktuelt gards- og bruksnummer, prøv i første omgang å søkja med berre dei opplysningane.