Gjerde, innhegning mot veg, levegg, støyskjerm

Dette kan du gjera utan søknad:

Grunna nye reglar, må vi omarbeida vår informasjon om dette området.

I mellomtida viser vi til Direktoratet for byggkvalitet > Bygg uten å søke

Du finn relevant informasjon under overskrifta Må jeg søke?

 

Dette kan du søkja om og stå ansvarleg for sjølv:

  • Levegg høgare enn 1,8m, lengre enn 10 m og plassering  nærare eigedomsgrensa enn 4 m.
     

Sjekkliste for søknad utan ansvarsrett

(Overnemnde lenke er ute av drift. Vi jobbar med å oppdatera teksten)
 

Søknadsskjema og rettleiingar

Slik søkjer du

 

Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket følgjer gjeldande krav etter plan- og bygningslova.

 

Følgjande krev søknad frå kvalifisert foretak:

Skal du ha ein meir omfattande konstruksjon, må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen. Døme på slike tiltak er Støyskjemar mot veg og frittståande mur

Søk med hjelp frå fagfolk

Søk etter føretak med sentral godkjenning

 

Skal du byggja langs ein veg?

Dersom eigedomen din ligg langs ein riks- eller fylkesveg, må du sjekke med Statens vegvesen kva for bestemmingar som gjeld for avkøyring og byggjegrenser for din eigedom. Dersom eigedomen ligg langs ein kommunal veg, må du sjekke dette med kommunen.

Her kan du lesa meir og senda søknad til Statens vegvesen