Bø-kyrkja

På garden Bø har det og vore ei kyrkje. Mest sannsynleg ei stavkyrkje.
Denne kyrkja kan ha vore ei gards-kyrkje.
På staden der kyrkja sto, er det sett opp ein merkestein.