Om nettsida oskommune.no

Det daglege ansvaret for nettsida oskommune.no er fordelt slik:

  • Ansvarleg redaktør (rådmannen) har det overordna ansvaret for nettsida oskommune.no. Områdesjefar, einings- og avdelingsleiarar er innanfor sine tenesteområder ansvarleg for at innhaldet på nettsida er korrekt. 
  • Avdeling for informasjon og service har ansvar for organisering/presentasjon av innhald og grafisk utforming og er webredaktør for nettsida.Avdelinga  har ansvaret for at tenesteinformasjon vert publisert, (utvalg/redigering/korrektur). 
  • Tenesteområda er ansvarleg for tenesteinformasjon på nettstaden. 
  • Dei som publiserer informasjon på kommunen sine nettsider, er ansvarleg for at dette er i tråd med gjeldande lovverk, retningsliner, opphavsreglar og andre reglar for publisering på Internett.
  • IT har ansvar for drift av kommunen sitt domenenamn oskommune.no
  • Leverandør, ACOS AS, har ansvaret for den tekniske utviklinga og drift av nettstaden.

Kontakt

Simen Soltvedt
Simen Soltvedt
digitaliseringsleiar
Mobil: 971 41 707