Vegstenging Kolabakkane

Vegen vert stengt ved Kolabakkane nr. 21, tysdag 11. juni frå kl. 08:00 til arbeida er ferdig.

Bilar kan parkerast på midlertidig parkering ved Midtskogvegen.

Vegen er planlagt opna att onsdag 12. juni.

Kontaktperson Prosjektavdelinga: Lene J. Norstrønen tlf. 926 18 934