Vegmerking: torsdag 4. juli kl. 19: fortau langs Hatvikvegen og p-plass ovenfor Irisgården

Vegmerking er planlagt utført (dersom veiret tillet), torsdag 4. juli kl. 19 på fortau langs Hatvikvegen og p-plass ovenfor Irisgården. Dette gjeld området som nyleg er asfaltert samt tilgrensande p-plassar. Ber om at ein unngår å parkere bil etter kl 19 på torsdag 4. juli, på dei parkeringsplassane (ovanfor Irisgården) mot offentleg fortau, då desse skal merkast. Det vert også vegmerking i Hamnevegen, men vert ikke til hinder for trafikk eller gåande. 

  

Ved spørsmål kan du ta kontakt med
Prosjektavdelinga v/ Anita Karlsen, tlf. 90010774