VASSTENGING 11/12 kl 8.00 - Torggata 14 og 16 vert berørt

Grunna vasslekkasje ved brua og krysset i Hamnevegen/Hatvikvegen, må vatnet stengast i morgon, 11. desember om morgonen og fram til arbeidet er ferdig. 

Delar av Torggata 14 og 16 vert berørt av vasstenginga. Etter utbetringa kan vatnet vere misfarga. Tapp då med kaldt vatn til det vert klart.
Dersom spørsmål, ta kontakt på telefon nr 90010774.
Venleg helsing Anita Karlsen, Prosjektavdelinga, Os kommune.
www.oskommune.no