Vassleidningsbrot ved Orrebakken 2

Vassleidningsbrotet i Orrebakken er no utbetra, du kan trygt drikke og bruke vatnet.Er vatnet misfarga, la det renne til vatnet er klart før bruk av vaskemaskin og liknande.

Mvh. Os kommune