Valle 62/4 m.fl, forenkla endring av detaljreguleringsplan

Klikk for stort bilete

  • Vedtak av forenkla endring av reguleringsplan for Valle, 62/4 m.fl.
  • Frist for klage: 20.08.2019
  • Arkivsak: 14/2723 

I medhald av § 12-14 i plan- og bygningslova har plan- og bygningsutvalet i Os i møte den 13.06.2019, sak 79/2019,  godkjent forenkla endring av detaljreguleringsplan for Valle grn/brn 62/4 m.fl.

Føremålet med planendringa er å legge til eit rekkefølgjekrav som sikrar at kryss mot fv. 137 er ferdig opparbeidd i samsvar med plan før ein får starte bygging på staden.

Planen er bindande for alle arbeid og tiltak innafor planområdet, jfr. § 12-4 i Plan- og bygningslova.

Frist for å klage på vedtaket er 20.08.2019.

Eventuell klage skal sendast til postmottak@os-ho.kommune.no

Ver venleg og vis til saksnummeret 14/2723.

Lenke til arkivsak