Byggesaksavdelinga bortreist

Dei tilsette ved byggesaksavdelinga skal på konferanse, og vil difor ikkje vere tilgjengelege frå måndag 4. november kl. 11, til og med onsdag 6. november. 
I tillegg vil avdelinga vere ute på synfaring måndag 11. november.