Akutt vassleidningsbrot ved Midtskogvegen 32

Hei! Grunna utbetring av akutt vasslekkasje ved Midtskogvegen 32,vil det bli brot i vassforsyninga til delar av Midtskogvegen og Laksavegen frå kl.17.30 og fram til arbeida er ferdig. Ikkje bruk vaskemaskin eller liknande. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt vatn.

Vassvogn står i krysset Midtskogvegen/Laksavegen.

Oppdatering 25.oktober kl 10:30: Det er avdekka fleire brot på leidninga. Utbetringa vil derfor ta enda litt tid.

Klikk for stort bilete