Badevatn i Os: Temperatur og kvalitet

I badesesongen måler vi vasstemperatur og -kvalitet på utvalde badeplassar og friluftsområde i kommunen kvar veke.

Badevatn
Resultat Vindals-vatnet Lyssand-fjæra Molda-fjæro Mobergs-vikjo Kuvågen Skeis-støa Søvik-vågen Sigurds-viko
Måledato 06.august 06.august 06.august 06.august 06.august 06.august 06.august
Temperatur i °C 20 18 17.5 17.5 18 18 20
Vass-kvalitet* under 10 TKB 10 TKB 20 TKB 60 TKB under 10 TKB under 10 TKB 10 TKB
Måledato 13.august 13.august 13.august 13.august 13.august 13.august 13.august
Temperatur i °C 18 16 15 15 14 14 18
Vass-kvalitet* 20 TKB 10 TKB 60 TKB 80 TKB 30 TKB under 10 TKB 140 TKB
Måledato 16.juli 16.juli 16.juli 16.juli 16.juli 16.juli 16.juli
Temperatur i °C 18 15 15 14 15 15 17
Vass-kvalitet* under 10 TKB under 10 TKB 20 TKB under 10 TKB under 10 TKB under 10 TKB under 10 TKB
Måledato 23.juli 23.juli 23.juli 23.juli 23.juli 23.juli 23.juli
Temperatur i °C 18 15 15 15 14 15 18
Vass-kvalitet* under 10 TKB 10 TKB 10 TKB 20 TKB under 10 TKB 90 TKB under 10 TKB
Måledato 30.juli 30.juli 30.juli 30.juli 30.juli 30.juli 30.juli
Temperatur i °C 22 18 18 18 19 18 22
Vass-kvalitet* under 10 TKB under 10 TKB 110 TKB 40 TKB under 10 TKB under 10 TKB under 10 TKB

 

 


*Badevatnet vert analysert for såkalla termostabile koliforme bakteriar (TKB). Dette er tarmbakteriar frå menneske og dyr som ikkje overlever lenge i naturen. Difor er TKB-prøver ein god indikator på fersk forureining. Godt eigna badevatn skal ha mindre enn 100 TKB per 100 mililiter vatn. Helsemyndigheitene frårår bading dersom TBK-nivået er over 1000.

bade temparaturar - Klikk for stort bilete

Kontakt

Hege Christine  Bolstad
Hege Christine Bolstad
avd. ingeniør vatn
Telefon: 56 57 53 82
Mobil: 952 17 036