Gøy med musikk

 Allsidig musikktilbod for vaksne med nedsett funksjonsevne eller ungdom på Kuhnletunet dagsenter.

Musikkgrupper for vaksne

Oddetalsveker.
Gruppe 1 kl. 17.00. Gruppe 2 kl. 18.00.

Musikkgruppe for ungdom under 25 år

Partalsveker kl. 17.30.

Variert musikk, song, dans, instrumentbruk og toneglede. Tilbodet vert individuelt tilpassa, så alle kan delta.
Gruppene vert leia av dei profesjonelle musikarane Anne Leni Sæbo og Terje Neset.

Musikkgruppene held små konsertar fleire gonger i året, gjerne på Torsdagsklubben sine arrangement - til stor begeistring for både publikum og deltakarar.

Kontakt

Bente Borghild Hauge
Bente Borghild Hauge
Fritidsleiar for utviklingshemma
Telefon: 56 57 52 56
Mobil: 988 34 751