Den kulturelle spaserstokken Os kommune 2019

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for:

  • profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
  • å la gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt bli utvikla innafor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
  • å legge til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren

Kven kan søke?

  • Frivillige lag og organisasjonar kan søke om støtte til kulturarrangement for eldre
  • Utøvande kunstnarar kan søke om utviklingsmidlar til prosjekt for eldre

Vilkår for søknaden

  • Kunst- og kulturfagleg innhald
  • Kunstnaren må ha eiga organisasjonsnummer

Slik søker du

Send din søknad på elektronisk søknadsskjemaSøknadsfrist er 1. mars 2019.

Rapport 

Alle som har fått tilskot til kulturelle arrangement for eldre via Den kulturelle spaserstokken må sende inn ein rapport som beskriv arrangementet som er gjennomført. Elektronisk rapport skal vere sendt innan årsskifte.  

Kontakt

Grete Byrkjeland
Grete Byrkjeland
aktivitetskoordinator
Telefon: 56 57 51 38
Mobil: 948 53 607