Søk tilskot til kultur

Os kommune har ulike tilskotsordningar for å stimulere til eit aktivt kunst- og kulturliv. Lag, organisasjonar eller enkeltutøvarar innan kunst, kultur, idrett og friluftsliv kan søke tilskot frå følgande ordningar:

Korleis søke?

Du fyller ut eit elektronisk søknadsskjema. Her finn du oversikt over alle søknadsskjema (under kultur)
Vedlegg og dokumentasjon som krevst må du laste opp saman med søknaden. Difor bør du ha vedlegg og dokumentasjon lagra på din datamaskin før du går i gang med å søke.

Frist for å søke

Frist for å søke kulturmidlar er 1. mars.  

 

Kontakt

Grete Byrkjeland
Grete Byrkjeland
aktivitetskoordinator
Telefon: 56 57 51 38
Mobil: 948 53 607
Lisbeth Lunde Axelsen
Lisbeth Lunde Axelsen
seniorrådgjevar
Mobil: 950 89 833